Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΤΒΑΝΣΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ADVANCED ΑΕ
Διεύθυνση: Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 69, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δήμος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 948090
FAX: 948090
e-mail: kalakida@advance.gr advance@advance.gr
Ιστοσελίδα: www.advance.gr
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) Η παροχή υπηρεσιών και εμπορία κάθε είδους σε σχέση με τη διαφήμιση, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, όπως ενδεικτικά: 1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ "1. Η δραστηριότητα στο χώρο των διαφημιστικών επιχειρήσεων, ήτοι η παραγωγή, δημιουργία, οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων και προϊόντων, η εν γένει παροχή υπηρεσιών στο χώρο της διαφήμισης μέσω εντύπων, μέσων μαζικής επικοινωνίας, νέων τεχνολογιών και οποιουδήποτε άλλου μέσου πρόσφορου για το σκοπό αυτό έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν καταστατικό." "2. Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (διαφημιστικών, ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών, αθλητικών, κοινωνικών κ.λ.π.)" "3. Η διοργάνωση προωθητικών ενεργειών πάσης φύσεως στην Ελλάδα το εξωτερικό και το Διαδίκτυο." "4. Η διοργάνωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ταξιδίων και ταξιδιωτικών προϊόντων" "5. Δημιουργία, σχεδιασμός και Ανάπτυξη πολυμεσικών παρουσιάσεων (Multimedia), επεξεργασία video και ήχου και εφαρμογή τους σε CD / DVD, Business card CD’s, εκτός από παραγωγή Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων." "6. Η παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet) όπως φιλοξενία Hosting, web development και web designing" "7. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με τη διαφήμιση, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις" "8. Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης μοντέλων, ηθοποιών, τραγουδιστών και γενικότερα καλλιτεχνών" "9. Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφημίσεως, πάσης φύσεως αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει διά παντός μέσου επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κλπ) μέσω ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ασύρματων, ενσύρματων δικτύων, του διαδικτύου κ.ο.κ. ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα." "10. Η σύνταξη διαφημιστικών κειμένων, οι γραφικές εργασίες, η εκπόνηση μακετών και ζωγραφικών- διαφημιστικών έργων, η επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων και διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η παραγωγή και η μεταποίηση διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών μηνυ μάτων(spots), οι εκδόσεις πάσης μορφής πλην έκδοσης εφημερίδων, εκτυπώσεις, διανομές εντύπων, οργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους, η οργ άνωση διαφημιστικών συνεδρίων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών" "11. Η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου βάσης δεδομένων (Data base) και εκμετάλλευσή της" "12. Η αγορά, πώληση, και γενικά εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάσης φύσεως" "13. Η παροχή υπηρεσία προώθησης, προβολής και δημοσίων σχέσεων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα διά παντός μέσου επικοινωνίας (π.χ. εντύπων, ραδιοφώνου, τηλεόραση, διαδικτύου, social media κλπ)" "14. Η αγορά χώρου και χρόνου από εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης" "15. Η αγορά χώρου και χρόνου σε τόπους (sites) του Διαδικτύου (Internet)" "16. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα πιο πάνω" "17. Η συμμετοχή σε εταιρίες ερευνών, παραγωγής ή εμπορίας προγραμμάτων πληροφορικής, παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, επιχειρησιακών συμβούλων, εστιατορίων, κέντρα διασκεδάσεως, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, super market, εταιριών διανομής, εταιριών πετρελαιοειδών, χονδρικής και λιανικής πώλησης, εταιρίες ενδυμάτων καθώς και σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν συγγενείς σκοπούς προς αυτούς της Εταιρίας" "18. Οι δραστηριότητες χορηγίας(sponsorship)" "19. Οι διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες του τύπου άμεσου ταχυδρομείου (direct mail), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) και άμεσων πωλήσεων(direct sales)" "20. Η παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης" "21. Η αντιπροσώπευση άλλων εταιριών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της Εταιρίας" 2) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου / χρόνου, προβολής, προώθηση εκμετάλλευσης χώρου / χρόνου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (π.χ. έντυπα, ραδιόφωνο, κλπ)" "2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής, προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω" "3. Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους δραστηριοτήτων, αθλητικών, καλλιτεχνικών ή / και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων" "4. Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας" "5. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης." "6. Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρίας." "7. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισμικό)." "8. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων επικοινωνιών." "9. Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών." "10. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά διαφημιστικά και άλλα θέματα." "11. Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις." "12. Η επεξεργασία, εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών." "13. Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας." "14. Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου." "15. Η μεταπώληση - εμπορία βιβλίων και περιοδικών." "16. Η χρηματοδότηση και ο χρηματοοικονομικός συντονισμός καθώς και η διαχείριση των εταιριών στις οποίες συμμετέχει." "17. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η παροχή εγγυήσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, που οι δραστηριότητες τους είναι σχετικές και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρίας." Β) Το εμπόριο κάθε μορφής (δηλαδή παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό), κάθε μορφής προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά: "1) Ίδρυση καταστημάτων και εμπορία πάσης φύσεως αγαθών" "2) Ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, Super market, παντοπωλείων, πώλησης λιανικού εμπορίου και Γενικά Καταναλωτικών Αγαθών" "3) Εμπορία και αντιπροσώπευση τροφίμων, ποτών, ειδών Super market, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτικών, πλαστικών ειδών, παιχνιδιών ειδών οικιακής χρήσεως" "4) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ μπαρ, κέντρα διασκεδάσεων και πάσης φύσεως υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων." "5) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση διανομής τροφίμων και έτοιμου φαγητού." "6) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ειδών ένδυσης υπόδησης" "7) Καλλιέργεια, εκμετάλλευση, εμπορία, αντιπροσώπευση γεωργικών, αγροτικών και ζωικών προϊόντων" "8) Η αγορά ή ενοικίαση αγροτεμαχίων" "9) Κατασκευή και μεταποίηση ειδών αργυροχρυσοχοΐας, επίπλων, ενδυμάτων, υπόδησης, μηχανημάτων, συσκευών, δασικών, αγροτικών, ζωικών προϊόντων" "10) Εμπορία και εκμετάλλευση καυσίμων παντός είδους (πετρέλαιο, αέριο, ξύλο, πέλλετ κλπ)" "11) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και η εκμετάλλευση αυτών ( ενοικίαση πώληση –διαχείριση κλπ)" "12) Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων στο διαδίκτυο ή άλλο πρόσφορο μέσο. Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών πάρκων και εγκαταστάσεων βιομάζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής, μεταποίησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση και η άσκηση κάθε συναφούςεμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης." "13) Λειτουργία και εκμετάλλευση καντινών" "14) Εκμετάλλευση κινηματογραφικών και θεατρικών αιθουσών" "15) Παροχή υπηρεσιών Internet και τηλεφωνίας. Δημιουργία και εκμετάλλευση κόμβων" "16) Φιλοξενία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, portals, e-shops και όλων των προϊόντων διαδικτύου" Γ) Η διοργάνωση και εκμετάλλευση εκδηλώσεων και γεγονότων πάσης φύσεως περιεχομένου. Ενδεικτικά: "1) Αθλητικού" "2) Καλλιτεχνικού" "3) Ψυχαγωγικού" "4) Κοινωνικού" "5) Μουσικού" "6) Θεατρικού" "7) Παιχνιδιών κάθε μορφής" "8) Διαδραστικών προϊόντων και υπηρεσιών" "9) Διαγωνισμού σε όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους" "10) Διενέργεια δημοπρασιών κάθε μορφής" "11) Λοιπού χαρακτήρα" Δ) Η διοργάνωση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών προϊόντων. Ενδεικτικά: "1) Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών πρακτορείων" "2) Διοργάνωση και εκμετάλλευση εκδρομών κάθε μορφής και περιεχομένου" "3) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενώνων, ξενοδοχείων, camping και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών Πάρκων και Θεματικών πάρκων με οποιοδήποτε αντικείμενο" "4) Δημιουργία και εκμετάλλευση πάρκων ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων" "5) Η έκδοση εισιτηρίων κάθε μορφής" "6) Η αγορά και η ενοικίαση ή πώληση σε τρίτους μέσων μεταφοράς (αεροπλάνων, ελικοπτέρων, πλοίων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, λεωφορείων, διαστημοπλοίων κλπ )" "7) Διενέργεια συνεδρίων και ημερίδων κάθε μορφής" "8) Διενέργεια εκθέσεων κάθε μορφής" Ε) Η μεταποίηση εικόνων, κειμένων, ήχων κλπ. Ενδεικτικά: "1) Η ίδρυση και λειτουργία εκτυπωτικών μονάδων, τυπογραφείων, προεκτυπωτικών ατελιέ, στούντιο επεξεργασίας εικόνας και ήχου, δημιουργικών γραφείων, ατελιέ και γενικότερα εκδοτικών επιχειρήσεων πλην έκδοσης εφημερίδας." "2) Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων παραδοσιακών και ηλεκτρονικών παροχών εκτυπωτικών υπηρεσιών." "3) Ίδρυση και λειτουργία φωτογραφικών στούντιο." ΣΤ) Παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά: "1) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης" "2) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Οικονομικού χαρακτήρα" "3) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Επικοινωνίας" "4) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης" "5) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών" "6) Υπηρεσίες συμβούλου επί θεμάτων Ταξιδιωτικού χαρακτήρα" Ζ) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μέσων μαζικής ενημέρωσης σε χώρες όπου επιτρέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία και δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας. Ενδεικτικά: "1) Εφημερίδων (παραδοσιακών και ηλεκτρονικών)" "2) Περιοδικών (παραδοσιακών και ηλεκτρονικών)" "3) Ραδιοφωνικών σταθμών (επίγειων, δορυφορικών, μέσω διαδικτύου και ψηφιακής πλατφόρμας)" "4) Τηλεοπτικών σταθμών (επίγειων, δορυφορικών, μέσω διαδικτύου και ψηφιακής πλατφόρμας)" "5) Χώρων εξωτερικής και υπαίθριας διαφήμισης" "6) Χώρων εσωτερικής διαφήμισης σε ιδιοκτησία τρίτων." Η παράγραφος Ζ του παρόντος ισχύει μόνο στις χώρες όπου δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με τη νομοθεσία.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
2 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
3 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
4 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
5 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
6 84111000 Γενικές δημόσιες υπηρεσίες  
7 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
8 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
9 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
10 59131101 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων  
11 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
12 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  
13 49393101 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη  
14 77291202 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε ιδιώτες  
15 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
16 90011006 Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή  
17 79903900 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
18 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
19 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
20 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
21 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
22 94921000 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτικές οργανώσεις  
23 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΒΕΘ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 2310 370121, 2310 370129 και support@ebeth.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA