Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΚΓ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: DKG CONSULTING LTD
Διεύθυνση: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 5Β, 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Δήμος: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310488915
FAX: 2310488916
e-mail: WELCOME@DKGGROUP.COM
Ιστοσελίδα: www.dkggroup.com
Νομική μορφή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
2 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  
3 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
4 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
5 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
6 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
8 94120000 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων  
9 94110000 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων  
10 70100000 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων  
11 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
12 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
13 58110000 Έκδοση βιβλίων  
14 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
15 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
16 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
17 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
18 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία  
19 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
20 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
21 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
22 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
23 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
24 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
25 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
26 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
27 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
28 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
29 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
30 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
31 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
32 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
33 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
34 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
35 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
36 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
37 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΒΕΘ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 2310 370121, 2310 370129 και support@ebeth.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA